Nieuwe huisartsen

04 april 2018

Na het vertrek van mw Klasen zijn de nieuwe huisartsen: mw S Monden (2-3 dagen per week) en mw N Huizinga (incidenteel tot zwangerschapsverlof).