Logopedie & Dyslexie

Logopedie & Dyslexie De Witte is een allround logopediepraktijk, met diverse specialisaties in huis. In Breda zijn wij op zeven locaties gevestigd:

  • Wildenborgstraat, IJpelaar
  • Hambroeklaan, Haagse Beemden
  • Medisch Centrum Donk, Essendonk, Haagse Beemden
  • Medical Health Clinic Pellikaan, Bijster, Brabantpark
  • Speelhuislaan, Breda Centrum
  • Ginnekenweg, Ginneken
  • Schoolakkerplein, Ginneken

Volwassen en  kinderen kunnen voor onderzoek, advies en/of behandeling op het gebied van adem, stem, spraak, taal, mondgewoonten en gehoor bij de logopedist terecht. Als u op www.logopediepraktijkdewitte.nl klikt, kunt u meer informatie vinden. Op onze site staat informatie over de praktijk, uitleg over verschillende logopedische stoornissen, u kunt kennis maken met ons team van logopedisten en contact opnemen voor een afspraak. Logoedie & Dyslexie De Witte staat garant voor een persoonlijke, deskundige en plezierige benadering van onze cliënten.

Een goed filmpje om duidelijker te maken met welke problemen je allemaal bij de logopedist terecht kunt is hier te zien.

LOGOPEDISTEN

Bij de praktijk zijn 6 logopedisten werkzaam ieder met een eigen combinatie van specialisaties: Kim Boons, Claudia van Merrienboer, Mandy van Nijnatten, Demi van der Stelt, Merel Gijsman en Bert de Witte.

Onze logopedisten zijn lid van de Nederlands Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (www.nvlf.nl) en zijn ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici (www.kwaliteitsregisterparamedici.nl). Verder zijn ze tevens lid van de kwaliteitskring LogoBreda, LogoVisie en 2000+ .De deskundigheid wordt op peil gehouden door het volgen van actuele en specialistische na- en bijscholingen volgens de gestelde kwaliteitseisen.

Mandy heeft na een traject van ruim 2 jaar als een van de eersten in Nederland haar opname in het OMFT register behaald. Daarmee voldoet zij aan de kwaliteitseiden voor zowel logopedie als tandheelkunde op het gebied van onderzoek, meting,n diagnosestelling en behandeling van afwijkende mondgewoonten (OMFT). Zie verder: https://www.logopediepraktijkdewitte.nl/2019/01/17/mandy-van-nijnatten-heeft-omft-specialisatie-afgerond/