Heropening prikpost

M.i.v. 1-3-2021 is de Star-SHL prikpost open op maandag- en woensdagmiddagen 13:30-15:30