Vanaf oktober 2015 zit het regiokantoor Breda van de buurtzorg organisatie Actief Zorg in het medisch centrum Donk. Meer nieuws volgt. Zie ook: www.actiefzorg.nl.