Re-integratie

re-integratie breda

Het hebben van werk is belangrijk voor mensen. Voor het welbevinden en voor de gezondheid. Het levert niet alleen inkomen op, maar betekent ook actief participeren aan de maatschappij, met collega’s, in een netwerk van sociale contacten.

Vanuit deze filosofie adviseert en begeleidt Ausems en Kerkvliet sinds 1992 werkenden en werkzoekenden met gezondheidsproblemen. Niet alleen adviseren ze over de resterende mogelijkheden, ook nemen ze met gerichte trainingen belemmeringen weg. Het doel: hen optimaal in het arbeidsproces integreren, dan wel vlot en verantwoord het werk te helpen hervatten.

Hoe gaan ze te werk?

De mens is het uitgangspunt, centraal in de context van zijn sociale functioneren. Vragen die daarbij gesteld kunnen worden zijn: Hoe gaat het hem? Wat kan hij, waar is hij goed in? Heeft hij hulp nodig om zijn balans te hervinden? Het team beschikt over de specialistische kennis en ervaring om deze vragen zorgvuldig te beantwoorden. Daarbij wordt in begrijpelijke taal gecommuniceerd met de cliënt. Na het onderzoek worden de bevindingen op heldere wijze persoonlijk met de cliënt besproken.

Wie komen er in aanmerking?

Wij werken voornamelijk in opdracht van re-integratiebedrijven, gemeentelijke sociale diensten, werkgevers of hun arbodienst. Dat neemt niet weg dat ook particulieren rechtstreeks een beroep kunnen doen op onze expertise.

Visie

Ausems en Kerkvliet werkt vanuit een multidisciplinaire kijk op mensen. Lichaam en geest zijn niet te scheiden. En waar de omgeving geen eisen stelt, zijn weinig problemen. Voor sommigen is het fysieke probleem niet oplosbaar. Soms kunnen we de omgeving aanpassen of hen leren er anders mee om te gaan. Het ontrafelen van de problematiek, het zoeken naar aangrijpingspunten voor verbetering is onze uitdaging.

Meer informatie vindt u op de website van Ausems en Kerkvliet.