Psychologenpraktijk in Breda

Psychologenpraktijk Breda

Kobussen en Partners psychologen is gevestigd op meerdere locaties en sinds oktober 2008 ook in Breda in het Medisch Centrum Donk. Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek, advies en behandeling bij psychische klachten. Kampt u met psychische klachten of merkt u dat u vastloopt in uw dagelijks leven, in relaties of op het werk? Zou u hier hulp bij willen krijgen? Dan kunt u terecht bij de psychologen en psychotherapeuten, zodat wij u een passende behandeling kunnen bieden.

Psycholoog in Breda

Door onze specialisatie leveren wij kwalitatieve psychologische zorg en diagnostiek op generalistische basis GGZ en specialistische GGZ. De eerstelijnspsycholoog behandelt hierin cliënten met lichte en milde klachten volgens een behandelplan van korte duur. Een tweedelijnspsycholoog behandelt cliënten met zwaardere of specialistische psychische problematiek.
De behandelingen in onze psychologenpraktijk zijn geschikt voor zowel volwassenen als kinderen. Bij Kobussen en Partners is een speciale kinderpsycholoog in Breda werkzaam voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar oud.

Psychotherapie in Breda

De praktijk is daarnaast gespecialiseerd in het aanbieden van psychotherapie. Onze psychotherapeuten in Breda richten zich met een psychotherapie aanpak op het verwerken, het leren omgaan met en het anders benaderen van moeilijke momenten of pijnlijke gevoelens. Het doel van psychotherapie is voornamelijk om de klachten te verminderen, op te heffen of ermee om te leren gaan. Binnen de psychotherapie is onze praktijk gespecialiseerd in verschillende variaties, zoals psycho-educatie en psychodynamische therapie.

 

Psychologische hulpverlening

Kobussen & partners psychologen heeft psychotherapeuten, klinisch psychologen, GZ-psychologen, orthopedagogen en een psychiater in dienst. De korte lijnen binnen het Medisch Centrum in Breda met verschillende disciplines zorgen voor een prettige en efficiënte manier van werken. Hier profiteert de cliënt van en het zorgt voor kennisdeling binnen het zorgteam. De volgende behandelingen zijn een korte greep uit de specialisaties van Kobussen & Partners:

  • ADHD behandeling
  • Autisme behandeling
  • Dyslexie onderzoek en behandeling
  • Eetstoornissen en obesitas
  • Intelligentie testen
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Werkgerelateerde problemen

Kobussen & Partners biedt daarnaast ook ambulante (PGB-) begeleiding bij ADHD, Asperger, autisme en geheugen problemen aan huis. Meer informatie over deze begeleiding vind u op kp-begeleidingthuis.nl.

 

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Voor psychologische hulp wordt u geadviseerd altijd eerst contact op te nemen met uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Op verwijzing van uw huisarts wordt een behandeltraject opgesteld dat bepaalt of er sprake is van generalistische basis GGZ of Specialistische GGZ.

De vergoeding van het behandeltraject kan deel uitmaken van het basispakket van uw zorgverzekering. Voorwaarde hiervoor is dat er daadwerkelijk sprake is van een verwijzing door huisarts of medisch specialist.

Graag verwijzen wij u voor meer informatie over onze praktijk en vergoedingen door verzekeraars en gemeente naar de website van kobussen & partners psychologen.

Telefonisch is ons secretariaat bereikbaar via 073 – 522 0503.

 

Kobussen en Partners