VIA ergotherapie in Breda

 

Een ergotherapeut helpt mensen die vanwege een ziekte, aandoening, of ouderdom moeite hebben met het uitvoeren van alle dagelijkse activiteiten. Het doel van ergotherapie hierbij is om samen te kijken hoe u zo optimaal en zelfstandig mogelijk kan functioneren. De praktijk voor ergotherapie in Breda in het medisch centrum Donk zorgt voor een toegankelijke locatie voor mensen woonachtig in de regio.VIA ergotherapie

Werkwijze ergotherapeut

Door middel van een intakegesprek probeert de ergotherapeut te achterhalen wat uw vraag precies is en wat u wil bereiken. Hieruit volgt een persoonlijk behandelplan, waarbij dit zich richt op uw specifieke situatie, zoals revalidatie of geriatrie. Vervolgens wordt bekeken hoe de uitvoering van dagelijkse handelingen in uw woon-, leef- en werkomgeving zo optimaal en zelfstandig mogelijk uitgevoerd kunnen worden.

Er zijn diverse manieren waarop dit bereikt kan worden:

  • door middel van trainingen, gericht op de manier van uitvoering van bepaalde activiteiten;
  • door een hulpmiddel in te zetten en het gebruik ervan met u te oefenen;
  • door uw woon- of werkomgeving naar uw mogelijkheden en beperkingen aan te passen;
  • een combinatie van bovenstaande.

De ergotherapie vindt plaats in de situatie waar u de problemen ervaart, om zo doeltreffend mogelijk uw herstel te bevorderen.

Geriatrie Breda

In het dagelijks leven kunnen ouderen klachten ervaren bij activiteiten zoals lopen, douchen of fietsen. Ook kunnen er geheugenproblemen zijn. De ergotherapie voor ouderen zorgt ervoor dat u weer mobiel wordt, er minder ongemak is bij dagelijkse activiteiten en verhoogt het leef-comfort van iedere dag.

De ergotherapeut begeleidt u bij het omgaan met beperkingen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Valpreventie en advies
  • Het inzetten van hulpmiddelen
  • Het overeind komen vanuit zit/ligstand en omgekeerd
  • Aanpassing van woonruimte om zelfstandig te kunnen blijven wonen
  • Ondersteuning van de mantelzorger

Activiteitenweger

Heeft u moeite om vast te stellen welke activiteiten u kunt doen, zonder uzelf over of onder te belasten? Vanaf maart 2017 is de praktijk officieel gecertificeerd om de Activiteitenweger volgens de richtlijnen in te zetten! 085 401 9583

Specialisatie Cognitieve revalidatie therapie

Na hard werken is het internationale certificaat een feit! Ik kom in de praktijk veel mensen tegen met cognitieve problemen. Zij ervaren bijvoorbeeld dat boodschappen doen te belastend is vanwege de drukte, dat ze moeite hebben met structuur aanbrengen om een activiteit te volbrengen of geheugenproblemen ervaren. Dit zijn enkele voorbeelden die van grote invloed kunnen zijn op het dagelijks leven. Middels deze behandelmethode kunnen we op zoek gaan naar een passende behandeling.

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Ergotherapie zit in 2016 in de basisverzekering. Per kalenderjaar wordt er 10 uur vergoed. Wanneer uw eigen risico al volledig is benut dan ontvangt u geen rekening meer van uw zorgverzekeraar. Sommige verzekeraars vergoeden meer vanuit de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar kan u daarover meer inzicht geven. Afhankelijk van uw zorgverzekering kunt u zonder verwijzing van een arts direct bij een ergotherapeut terecht. Neem daarvoor contact op met uw zorgverzekeraar of bekijk uw polis.

Contact met de ergotherapeut

Voor een afspraak kunt u de ergotherapeute Hamers telefonisch bereiken op: 085 401 9583 (bij het inspreken van de voicemail wordt u teruggebeld) of kijk voor meer informatie op de website van VIA ergotherapie